אירועים

הצהרת בריאות

השתתפות באירועים

אזור אישי

אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות הבאות היא חיובית, אזי לצורך הצטרפותך לאירוע/מחנה המועדון עלייך להמציא תעודה רפואית מרופא, לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך בהשתתפות באירועי/מחנה המועדון

אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית ופעל לפי ההנחיה

מועדון ריצות שטח והליכה ספורטיבית