הצטרפות

הרשמה

הצהרת בריאות

אזור אישי

אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית ופעל לפי ההנחיה

אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות הבאות היא חיובית, אזי לצורך קבלתך לאימוני המועדון עלייך להמציא תעודה רפואית מרופא, לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך בהשתתפות באימוני המועדון

מועדון ריצות שטח והליכה ספורטיבית